बंद

रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पद व आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पद व आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पद व आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नवनिर्मित पाली नगरपंचायतीच्या सदस्य पद व आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

11/11/2021 12/11/2021 View (2 MB) पाली नगरपंचायत आरक्षण सोडतीकरीता आदेश व जाहीर नोटीस (1 MB)