बंद

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर व पाली नगरपंचायतीची निवडणुकीची नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर व पाली नगरपंचायतीची निवडणुकीची नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर व पाली नगरपंचायतीची निवडणुकीची नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर व पाली नगरपंचायतीची निवडणुकीची नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

30/11/2021 22/12/2021 View (931 KB) तळा नगरपंचायत नमुना 1 (876 KB) पाली नगरपंचायत नमुना 1 (1,002 KB) खालापूर नगरपंचायत नमुना 1 (940 KB) म्हसळा नगरपंचायत नमुना 1 (916 KB) माणगांव नगरपंचायत नमुना 1 (888 KB) कार्यक्रम……….24-11-2021 (3 MB)