बंद

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायती तळा, माणगांव, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर नगरपंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याबाबत.

30/12/2020 15/01/2021 View (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत अंतिम प्रभाग रचना ( नकाशा) (449 KB) म्हसळा नगरपंचायत अंतिम प्रभाग रचना (नकाशा) (467 KB) माणगांव अंतिम प्रभाग रचना (नकाशा) (463 KB) तळा अंतिम प्रभाग रचना (नकाशा) (449 KB)