बंद

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायती सदस्य पदांच्या नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायती सदस्य पदांच्या नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायती सदस्य पदांच्या नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर नगरपंचायती सदस्य पदांच्या नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आरक्षणाच्या सोडतीकरीता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत.

10/11/2021 12/11/2021 View (870 KB) नगरपंचायत ना. मा. प्र. आरक्षण सोडत काढणेबाबत. (1 MB)