बंद

रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत अनु.जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाकरिता प्रकल्पग्रस्ताची अंतिम निवड सूची

रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत अनु.जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाकरिता प्रकल्पग्रस्ताची अंतिम निवड सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत अनु.जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाकरिता प्रकल्पग्रस्ताची अंतिम निवड सूची

रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत अनु.जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक पदाकरिता प्रकल्पग्रस्ताची अंतिम निवड सूची

12/02/2020 31/03/2020 View (242 KB)