बंद

रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सर्व पदांच्या लेखी परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर प्रवेशासाठी प्रवेश पत्राचा नमूना.

रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सर्व पदांच्या लेखी परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर प्रवेशासाठी प्रवेश पत्राचा नमूना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सर्व पदांच्या लेखी परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर प्रवेशासाठी प्रवेश पत्राचा नमूना.

रायगड जिल्हा परिषद् अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम सन २०१९ अंतर्गत सर्व पदांच्या लेखी परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर प्रवेशासाठी प्रवेश पत्राचा नमूना.

22/01/2020 31/03/2020 View (2 MB)