बंद

पोलादपूर तालुक्यातील E-KYC करीता संपर्क न होऊ शकलेल्या लाभार्थ्यांची यादी.

पोलादपूर तालुक्यातील E-KYC करीता संपर्क न होऊ शकलेल्या लाभार्थ्यांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पोलादपूर तालुक्यातील E-KYC करीता संपर्क न होऊ शकलेल्या लाभार्थ्यांची यादी.

पोलादपूर तालुक्यातील E-KYC करीता संपर्क न होऊ शकलेल्या लाभार्थ्यांची यादी.

07/09/2022 30/09/2022 View (6 MB) PM Kisan Poladpur List 2 (6 MB)