बंद

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम.

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम.

पाली, म्हसळा, पोलादपूर, खालापूर, माणगांव व तळा या नगरपंचायतीमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम.

31/01/2022 11/02/2022 View (9 MB)