बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या तालुका लघु पशुवैद्यकीय चिकित्सालय महाड, कर्जत व जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय अलिबाग कृत्रिम रेतन करण्याकरिता रिस्ट्रेनिंग करण्यासाठी आवश्यक असलेले Animal Casting Unit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या तालुका लघु पशुवैद्यकीय चिकित्सालय महाड, कर्जत व जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय अलिबाग कृत्रिम रेतन करण्याकरिता रिस्ट्रेनिंग करण्यासाठी आवश्यक असलेले Animal Casting Unit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या तालुका लघु पशुवैद्यकीय चिकित्सालय महाड, कर्जत व जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय अलिबाग कृत्रिम रेतन करण्याकरिता रिस्ट्रेनिंग करण्यासाठी आवश्यक असलेले Animal Casting Unit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या तालुका लघु पशुवैद्यकीय चिकित्सालय महाड, कर्जत व जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय अलिबाग कृत्रिम रेतन करण्याकरिता रिस्ट्रेनिंग करण्यासाठी आवश्यक असलेले Animal Casting Unit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

09/03/2022 15/03/2022 View (2 MB)