बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ मधील प्रती तालुका भित्ती चित्रे (wall painting) ऑईल पेंट वापरून रंगविणे करिता खरेदी करणे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ मधील प्रती तालुका भित्ती चित्रे (wall painting) ऑईल पेंट वापरून रंगविणे करिता खरेदी करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ मधील प्रती तालुका भित्ती चित्रे (wall painting) ऑईल पेंट वापरून रंगविणे करिता खरेदी करणे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ मधील प्रती तालुका भित्ती चित्रे (wall painting) ऑईल पेंट वापरून रंगविणे करिता खरेदी करणे.

02/11/2020 10/11/2020 View (538 KB)