बंद

ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी, राजपुरी खाडी, अंबा नदी, मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19

ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी, राजपुरी खाडी, अंबा नदी, मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी, राजपुरी खाडी, अंबा नदी, मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19

ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी, राजपुरी खाडी, अंबा नदी, मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19

30/05/2019 16/06/2019 View (4 MB)