सार्वजनिक व स्थानिक सुट्ट्या

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड/दुवा
सन 2019 या वर्षाकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी 06/03/2019 डाउनलोड(127 KB)
सन २०१८ या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या 05/07/2018 डाउनलोड(2 MB)