सार्वजनिक व स्थानिक सुट्ट्या

सार्वजनिक व स्थानिक सुट्ट्या
शीर्षक दिनांक डाउनलोड/दुवा
सन २०१९ या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या 25/06/2019 डाउनलोड(476 KB)
सन 2019 या वर्षाकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी 06/03/2019 डाउनलोड(127 KB)
सन २०१८ या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या 05/07/2018 डाउनलोड(2 MB)