बंद

सार्वजनिक व स्थानिक सुट्ट्या

दस्तऐवजांचा श्रेणीनुसार क्रम लावा

फिल्टर

सार्वजनिक व स्थानिक सुट्ट्या
शीर्षक दिनांक View / Download
सन २०२१ या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्यांची यादी 01/04/2021 View (521 KB)
सन २०२१ या वर्षाकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी 01/01/2021 View (5 MB)
सन २०२० या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या 04/03/2020 View (132 KB)
सन २०२० या वर्षाकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी 17/02/2020 View (171 KB)
सन २०१९ या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या 25/06/2019 View (476 KB)
सन 2019 या वर्षाकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी 06/03/2019 View (127 KB)
सन २०१८ या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या 05/07/2018 View (2 MB)