बंद

01 ऑक्टोबर ते 15 ऑक्टोबर पर्यंतचे कंटेनमेंट झोन आदेश


उपविभागीय कार्यालय पनवेल आदेश

उपविभागीय कार्यालय कर्जत आदेश

उपविभागीय कार्यालय पेण आदेश

उपविभागीय कार्यालय अलिबाग आदेश

उपविभागीय कार्यालय रोहा आदेश

उपविभागीय कार्यालय माणगाव आदेश

उपविभागीय कार्यालय श्रीवर्धन आदेश
मौजे खुजारे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-357 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.10.2020
मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-356 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.10.2020 मौजे आगरवाडा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-355 तालुका म्हसळा दिनांक 15.10.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-354 तालुका म्हसळा दिनांक 13.10.2020 मौजे खुजारे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-353 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.10.2020
मौजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-352 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 11.10.2020 मौजे शिस्ते, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-351 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 11.10.2020
मौजे कोकबळ, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-350 तालुका म्हसळा दिनांक 10.10.2020 मौजे खरसई, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-349 तालुका म्हसळा दिनांक 10.10.2020
मौजे दिवेआगर, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-348 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.10.2020 मौजे श्रीवर्धन-पी डब्ल्यू डी वसाहत, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-347 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.10.2020
मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-346 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.10.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-345 तालुका म्हसळा दिनांक 08.10.2020
मौजे गालसुरे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-344 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 07.10.2020 मौजे श्रीवर्धन-नारायण पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-343 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 06.10.2020
मौजे श्रीवर्धन-विठ्ठळ आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-342 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 06.10.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-341 तालुका म्हसळा दिनांक 06.10.2020
मौजे आगरवाडा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-340 तालुका म्हसळा दिनांक 03.10.2020 मौजे वाळवटी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-339 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 03.10.2020
मौजे जसवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-338 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 03.10.2020 मौजे गालसुरे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-337 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 03.10.2020
मौजे सकलप, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-336 तालुका म्हसळा दिनांक 02.10.2020 मौजे म्हसळा, नवा नगर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-335 तालुका म्हसळा दिनांक 02.10.2020
मौजे श्रीवर्धन-नवी पेठ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-334 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 02.10.2020 मौजे श्रीवर्धन-गणेश आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-333 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 02.10.2020

उपविभागीय कार्यालय महाड आदेश