लोकसभा आणि विधानसभा सदस्य

 • लोकसभा सदस्य

  1. श्री.अनंत गंगाराम गीते,  (32 – रायगड), शिवसेना 
  2. श्री.श्रीरंग अप्पा बारणे,  (33 – मावळ), शिवसेना 
 • विधानसभा सदस्य

  1. श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर, (188 – पनवेल), भारतीय जनता पार्टी 
  2. श्री. सुरेशभाऊ नारायण लाड, (189 – कर्जत), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
  3. श्री. मनोहरशेठ गजानन भोईर, (190 – उरण), शिवसेना
  4. श्री. धैर्यशील मोहन पाटील, (191 – पेण), शेतकरी कामगार पक्ष
  5. श्री. पंडीतशेठ पाटील, (192 – अलिबाग), शेतकरी कामगार पक्ष
  6. श्री. अवधूत अनिल तटकरे, (193 – श्रीवर्धन), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
  7. श्री. भरतशेठ गोगावले, (194 – महाड), शिवसेना