तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 18' 14'N
रेखांक्ष 73' 17'E
सरासरी तापमान अधिकतम 34°c
न्यूनतम 19°c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 3100 ते 3485 मि.मि.
क्षेत्रफळ 2500-21-58 हे.आर

 

लोकसंख्या एकूण 40619
पुरुष : 19244 स्त्रीया : 21375
ग्रामीण लोकसंख्या : 33638 शहरी लोकसंख्या : 6981
साक्षरता एकूण 81%
पुरुष : 85.65 % स्त्रीया : 80.69 %

 

भौगोलिक क्षेत्र 2500-21-58 हे.आर
लागवडलायक जमीन 16996-15-75 हे.आर
वनाखालील जमीन 1736-96-77 हे.आर
औद्योगिक क्षेत्र निरंक निरंक
प्रमुख उद्योग 1)भात,नाचणी

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 32 रायगड
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव १९३ श्रीवर्धन
महसूल मंडळाची संख्या 2
तलाठी सजांची संख्या 8
गावांची संख्या 61
ग्रामपंचायतींची संख्या 26
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या 1
महानगरपालिकांची संख्या 000
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या 2
पंचायत समिती गणांची संख्या 4
पोलीस स्टेशनची संख्या 1
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 1

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 1
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या 0
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या 00
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : 61 खाजगी : 1
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : 10 खाजगी : 1
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : 0 खाजगी : 2
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : १ खाजगी : निरंक
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : 1 खाजगी : निरंक
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : निरंक
आश्रम शाळांची संख्या शासकीय : 1

 

प्रमुख नद्या अ.क्र. नदीचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 मेढा नदी 3 कि. मी.
2 पिटसई नदी 11 कि. मी.
3 पढवण नदी 4 कि. मी.

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 वावे धरण 3.098 स.घ.मि. शेती / पिण्‍याचे पाणी
2 तळा-तळेगांव लपा योजना 2397.45 स.घ.मि. शेती / पिण्‍याचे पाणी

 

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 इंदापूर ते मांदाड 24 कि.मी.