RSS RSS
रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. Digital India उपक्रमामध्‍ये उल्‍लेखनीय कामगिरी केल्‍याबद्दल, भारत सरकारकडून, रायगड जिल्‍हयाला विशेष सन्‍मानित करण्‍यात आले.
 

indiagov
dialgov
mygov
NVSP
Digital Locker
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!   Valid CSS!

Aaple sarkar   goidirectory   districts


संपर्क साधा / अभिप्राय द्या
:
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका - अलिबाग, जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र )
+91-2141-222118, 222097

फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
email ई मेल द्वारे : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

Fax फॅक्स द्वारे : 02141-227451
संपर्क : संकेतस्थळ - वेब माहिती व्यवस्थापक (WIM)
श्री. किरण पानबुडे
निवासी उप-जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हा दंडाधिकारी , रायगड
दूरध्वनी क्र. : 02141-222081
संकेतस्थळाला भेट देणार्यांची संख्या : ०१-०१-२०१५ पासुन
         ताज्या घडामोडी
aरायगड जिल्हांतील टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी टँकर-ट्रक्सने पुरविण्यासाठी निविदा

aमा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१6 रोजीची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

aमा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१५ रोजीची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

aमा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१४ रोजीची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी

aमा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१३ रोजीची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

aमा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१2 रोजीची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

aमा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०११ रोजीची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

aमहाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम, 1975 च्या नियम 3 अन्वये दयावयाची जाहिर नोटीस

a स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतींबाबत माहिती

फोटो नसलेल्या सदरची यादया मा. राज्य निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत, त्या यादया "localbodyvoterlist.maharashtra.gov.in" या संकेतस्थळावर जाऊन डाऊनलोड करुन पहाव्यात.

द्वितीय फेर ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

गृह विभाग (विशेष) अधीसुचना दिनांक 14 जुलै 2015 ध्र्वनी प्रदुष्ण

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा. गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१००, ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात वैध्याकीय अधिकार्याची अंतिम निवड यदी

प्रथम फेर ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

गौण खनिज उत्खननासाठी पर्यावरणीय अनुमती देण्याकरिता रायगड जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAAC) व जिल्हास्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिती (DEAC) च्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना.

बाह्यस्त मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी भ्यस्त संस्थेची नेमणूक करणेबाबत इ निविदेस दुसर्यांना मुदतवाढ

ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचनामहत्वा्चे संकेतस्थळ
  aराज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

  aमहाराष्ट्र शासन

  aरायगड जिल्हा परिषद

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aजिल्हा न्यायालय

  aरायगड पोलीस

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगड

या पोर्टलवर विविध विभागांच्या अखत्यारीतील संकेतस्थळांची माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची जबाबदारी, राष्‍ट्रीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र , रायगड, स्वीकारीत नाही. कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने, संबंधित विभागाशी/अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍ट्रीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र, रायगड, वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .

Web Site is best viewed in Ms-Internet Explorer ver 11.x.x and above versions.