तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 18' ते 89'N
रेखांक्ष 72' ते 95'E
सरासरी तापमान अधिकतम 40°c
न्यूनतम 18°c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 2983 मि.मि.
क्षेत्रफळ 18643-51-9 चौ.कि.मी.

 

लोकसंख्या एकूण 160303
पुरुष : 82875 स्त्रीया : 77428
ग्रामीण लोकसंख्या : 90828 शहरी लोकसंख्या : 18535
साक्षरता एकूण 75.64%
पुरुष : % स्त्रीया : %

 

भौगोलिक क्षेत्र 18643-51-9 हेक्टर
लागवडलायक जमीन 6180-18 हेक्टर
वनाखालील जमीन 26-26-06 हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र
प्रमुख उद्योग 1) शेती 2) मासेमारी

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 33 मावळ लोकसभा मतदार संघ
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव    190 उरण विधानसभा मतदार संघ
महसूल मंडळाची संख्या 3
तलाठी सजांची संख्या 17
गावांची संख्या 65
ग्रामपंचायतींची संख्या 35
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या 1
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या 4
पंचायत समिती गणांची संख्या 8
पोलीस स्टेशनची संख्या 3
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 2

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 2
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या 1
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या 0
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : 65 खाजगी : 5
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : 0 खाजगी : 24
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : 0 खाजगी : 2
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : 1 खाजगी : 0
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : 0 खाजगी : 0
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : 0 खाजगी : 0
आश्रम शाळांची संख्या 1

 

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 रानसई द ल घ मी
2 पुनाडे द ल घ मी

 

राष्ट्रीय महामार्ग अ.क्र. राष्ट्रीय महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 न्हावा शीवडी राष्ट्रीय महामार्ग 4 बी 21 किमी

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 राज्य महामार्ग क्र. 54 14 किमी